OKR har blitt kjent for sin måte å hjelpe bedrifter å nå sine mål på lang sikt og kort sikt. OKR står for Objective Key Result. Hvor Objective handler om hva bedriften ønsker å oppnå i løpet av en viss tid. Dette blir som målet til bedriften og grunnen til at de setter opp en slikt rammeverk. Bedriften ønsker å oppnå noe, og deretter setter de sine Key Results. Key Results er målbare resultater man setter seg for å ende opp med å nå sitt hovedmål. Key Results virker som en indikator på hvordan man ligger ann for å nå målet. Dette er større og mindre ting bedriften skal oppnå underveis. Key Results er ment til å være vanskelige å oppnå og man skal være nødt til å jobbe hardt for å få dem til. Man setter seg Key Results som det kun er en 50/50 sjanse for om man får til eller ikke. Dermed setter man også gjerne opp sjanse “scoren” underveis når man gjør noe som øker oppnåeligheten, eller gjør at Key Resultet virker enda lengre unna.

Det er viktig å hele tiden ha kontroll på dine Key Results og tracke hvor du ligger. Hvilke har du klart, hvilke må du jobbe mer for å nå? Når man jobber slik er det lurt å ha som mål å se gjennom sitt OKR oppsett jevnlig for å vite hvor du ligger i løypa.

https://unsplash.com/photos/7tXA8xwe4W4

Ett eksempel oppsett på OKR

Vi driver nå i denne delen av faget å lager nettbutikk. Derfor vil jeg nå sette opp ett eksempelvis oppsett som kan vise hvordan det kan se ut å bruke OKR for en nettbutikk.

Objective: Få til en velfungerende nettbutikk som blir en top of mind hos kunden når de skal handle vårt produkt.
KR1: Få 2000 følgere på tvers av sosiale medier før lansering
KR2: Fullføre bilder av produkter før 1 juni
KR3: Få 500 visninger på siden første uken
KR4: Få 50 salg første måneden

Hvilke bedrifter bruker OKR?

Mange store selskaper bruker OKR systemet, noe som viser til at dette er ett rammeverk som er verdt å satse på. Noen av bedriftene som bruker OKR er LinkedIn, Amazon, Google, Samsung, Netflix og Facebook. Alle disse er bedriften som har nådd langt og er på verdenstoppen i sin bransje. Dermed virker det logisk og lurt for andre bedrifter å også benytte seg av OKR.

Fordeler med å benytte OKR

For min del virker OKR som en smart måte og finne motivasjon og interesse i å nå mål. Det virker som et verktøy som gjør arbeid som noe morsomt i stede for at det føles som jobb. Når man hele tiden jobber mot sine Key Results glemmer man litt hovedmålet som virker langt vekk.

OKR er også et ryddig og enkelt rammeverk som ikke blir for komplisert å opprettholde og følge underveis. Noe som gagner medarbeiderne og bedriften generelt.

Kilder

https://sprint.no/artikler/okr-malstyring-for-smidige-selskaper


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *